Digitalskolen - Norsk motstand under andre verdenskrig

Kompani Linge

Special Operations Executive, SOE, var et særskilt britisk organ som skulle planlegge og gjennomføre sabotasjeaksjoner mot tyskerne i de okkuperte land. Storbritannia var tidlig i krigen for svake militært til å gå til en større invasjon på kontinentet, men ved stadige raids og sabotasjer gjorde de betydelig skade. Tyskerne ble holdt i stadig uvisshet om hvor og når neste angrep kom. Dette tvang tyskerne til å spre sine styrker og førte dermed til en svekkelse. Disse aksjonene ble gjennomført gjennom et samarbeid mellom folk fra både hær, flyvåpen og marine. De var spesialtrent for slike oppdrag og organisert i særskilte "striking companies" eller "commandos". Et av disse kompaniene fra Storbritannia var rekruttert av nordmenn og fikk navnet "Norwegian Independent Company No,1", bedre kjent under navnet Kompani Linge, formelt opprettet i juli 1941. Martin Linge var kompaniets første sjef. Han blir karakterisert som en mann med brennende tro og kampvilje, med kjølig mot og rolig autoritet. Linge-karene er blitt legendariske for sin utrolige innsats for Norge, under raids på norskekysten, som fallskjermhoppere med sabotasjeoppdrag bak de tyske linjer og som instruktører for Milorg-gruppene. Svært få av dem hadde militær utdannelse, men de løste likevel mange og vanskelige oppgaver som fullbefarne commandosoldater. Totalt tjenestegjorde 530 nordmenn i kompani Linge og av dem mistet 57 livet. Martin Linge mistet livet i forbindelse med et raid mot Måløy i desember 1941.

Sabotasjeaksjoner

Alt før den formelle godkjenningen i 1941deltok en kjernegruppe i et britisk raid mot Lofoten. Her greidde de å senke transportfartøyer på tilsammen 19 000 tonn og 18 bedrifter ble ødelagt. 213 tyskere og 12 NS-medlemmer ble tatt til fange. Lignende angrep fortsatte, til dels med store ødeleggelser og tap av mange mennesker, noe som førte til kraftige diskusjoner her hjemme.Man var uenig om hva som var krigsviktige mål og det var også mange som mente at tapene av menneskeliv var for store sett i relasjon til hva man oppnådde militært. Fly-angrepene ble spesielt diskutert fordi det her var spesielt store tap av sivilbefolkningen og av norske verdier. Til sammen mistet 752 sivile livet i forbindelse med flyangrep. I juli 1943 ble Herøya bombet med et tap på 55 sivile. Året etter mistet 193 mennesker livet under et angrep mot Laksevåg i Bergen. 77 sivile mistet livet i Oslo da Gestapos hovedkvarter ble bombet og like før krigens slutt omkom 52 norske da oljelagre på Valløy ble bombet. | Den mest kjente av sabotasjeaksjonene til Lingekarene er angrepet mot tungtvannsanlegget ved Rjukan. Aksjonens mål var å stanse produksjon av tungtvann som var viktig i de tyske atomeksperimenter. Ved et usedvanlig dristig angrep ble stasjonen sprengt i luften i februar 1943. Et år etter ble en ferjen "Hydro" på Tinnsjø med en ladning tungtvann som skulle til Tyskland senket av Lingefolk.

Samarbeid med Hjemmestyrkene

Folk fra Kompani Linge gjorde en uvurderlig innsats for Norge også gjennom sitt arbeid for de mange Milorg-grupper rundt om i Norge. De hadde med seg store mengder våpen og utstyr fra Storbritannia og de arbeidet som instruktører i våpenbruk og sabotasje. Det siste krigsåret var det også et aktivt samarbeid mellom Linge-folk og Milorg-folk om sabotasjeaksjoner. |  
Videre


| Digitalskolen, Historisk institutt © Universitetet i Bergen ved Olaug Engesæter. |   |