Digitalskolen - Norsk motstand under andre verdenskrig

Polititroppene i Sverige

Mange nordmenn som måtte flykte fra Norge under krigen endte opp i Sverige. En del av disse reiste videre til Storbritannia, der de på forskjellige måter deltok i motstandsarbeidet. Men ganske mange ble værende i Sverige. De aller fleste av disse hadde et ønske om å få gjøre en innsats i krigen og ventet på sjansen. |  

Forholdet Sverige - Norge

Forholdet melllom Norge og Sverige var ikke det beste de første krigsårene. Da Tyskland okkuperte Danmark og Norge, ble det fra tysk side stillt krav til Sverige om at de skulle opptre med streng nøytralitet. Det var full forståelse i Norge for at Sverige ikke gikk inn i krigen for å hjelpe Norge. Det var de ikke rustet for. Men man hadde forventninger om at den svenske nøytraliteten skulle være velvillig, og i allefall ikke fordelaktig for Tyskland. Som følge av tysk press ble den svenske politikken de første krigsårene klart tyskervennlig, noe som skapte sterk bitterhet hos nordmenn. Stadig gjorde svenskene innrømmelser overfor Tyskland, mens nordmenn ble klart avvist. Dette var svenske holdninger frem til 1943 da krigen får et vendepunkt. Tyskland kommer på defensiven og kan ikke lenger true Sverige med samme virkning som før. Nå normaliseres også forholdet mellom Sverige og Norge seg. |  

Nordmenn i Sverige

Tallet på nordmenn i Sverige ble etter hvert stort, det dreidde seg om flere tusen. Fra et norsk synspunkt var det viktig å få i gang militær opplæring av disse, slik at de kunne slutte seg til de militære styrker. Fram til 1943 følte man på svensk side at norsk militær opplæring i Sverige var uforenlig med den svenske nøytralitetspolitikken. Men nå blir det satt i gang politiutdanning med sterkt militært innslag, for unge nordmenn som hadde flyktet til Sverige. Målet var en styrke som kunne yte innsats under frigjøringen av landet. | I 1943 ble 9000 mann kalt inn til såkalte "helseleirer". Her ble mannskapene legeundersøkt og vaksinert. Videre gjennomgikk de en grunnleggende militær utdannelse. Det ble også satt i gang politikurs og i mai 1945 var ca. 13 000 mann med i de såkallte polititroppene fra Sverige. Disse troppene utgjorde hoveddelen av de regulære landmilitære styrkene i frigjøringsperioden og de var viktige for at overgangen fra krig til fred gikk så bra.

Tilbake

Digitalskolen © Historisk institutt, Universitetet i Bergen ved Olaug Engesæter.